Vandaag voor 22:00 besteld is morgen in huis. Gratis bezorging vanaf EUR 60,00!

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Peroni heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Peroni aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Peroni geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Peroni of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van Peroni is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Merken

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm - voor zover niet anders aangegeven - eigendom van Peroni. Het is zonder schriftelijke toestemming van Peroni niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Peroni.

Algemeen

Het is niet toegestaan deze site te framen. Peroni is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Peroni, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Ten aanzien van bestellingen van artikelen in de internetshop zijn de afzonderlijke voorwaarden van toepassing als bij dat onderdeel van de site aangegeven.